NÖROLOJİ

Özel Aliağa Tıp Merkezi’nin Nöroloji Bölümü’nde geniş bir yelpazede nörolojik hastalıkların ayaktan tanı, tedavi ve izlem hizmetleri verilmektedir.
Nöroloji bölümünün uğraşı alanına giren, beyin kanamaları, baş ağrısı, baş dönmesi serebrovasküler hastalıklar, hareket bozuklukları, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz, inme ve uyku bozuklukları konuları ile ilgili merkezimizde hizmet verilmektedir.
Kraniyal Tomografi veya Magnetik Rezonans (MR) görüntülemesi, ekokardiografi, ekstrakranial dopler gibi tetkikler hastalarımıza uygulanmakta, alınan sonuçlar hastalarımızın takip ve tedavilerine katkıda bulunmaktadır.
Çoğunlukla el ve ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek ve bel, boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntemi olan EMG (elektromyonörografi) tetkiki, gerçekleştirilmektedir.

Nöroloji bölümünün uğraşı alanına giren hastalıklar;

 • Serebrovasküler hastalıklar (Beyin Damar Hastalıkları)
 • Akut İskemik İnmeler (Felçler)
 • Beyin kanamaları
 • Demans (Unutkanlık ve Bunama)
 • Vasküler Demans
 • Alzheimer Hastalığı
 • Hareket Bozuklukları
 • Parkinson Hastalığı,
 • Distoniler,
 • Diskineziler,
 • Esansiyel Tremor
 • Huntington Kore vb
 • Epilepsi ve Uyku Bozuklukları
 • Fokal
 • Jeneralize Epilepsiler
 • Status Epileptikus
 • Huzursuz bacak sendromu
 • Horlama ve Uyku Apne Sendromu
 • Demyelinizan Hastalıklar
 • Multipl Skleroz
 • Akut demyelinizan Ensefalomyelit
 • Transvers myelit vb.
 • Nöropatiler
 • Toksik metabolik,
 • Immün nöropatiler,
 • Guillen Barre sendromu vb
 • Kashastalıkları
 • Sinir kas kavşağı hastalıkları
 • Myastenia Gravis
 • ALS
 • Başağrıları
 • Vasküler (Migren)
 • Gerilim
 • Servikojenik başağrıları
 • Temporal arterit
 • Nevraljiler vb.
 • Baş Dönmesi
 • Konfüzyonel Durumlar
 • Ensefalit vb.