PSİKİYATRİ

PSİKİYATRİK (RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI) HASTALIKLAR

 • Panik atak (çarpıntı, ölüm korkusu, kalp krizi geçiriyorum korkusu, nefes yetmiyormuş gibi hissetme, titreme, baş dönmesi, uyuşma, karıncalanma)
 • Depresyon (çökkünlük, durgunluk, mutsuzluk, isteksizlik, ağlamalar, iştahsızlık, uykusuzluk, sıkıntı)
 • Takıntı hastalığı (aşırı temizlik, titizlik, düşünceleri kafadan atamama)
 • Uyku bozukluğu (az uyuma, çok uyuma, uykuda kabuslar, yorgun uyanma)
 • Unutkanlık (bunama, Alzheimer)
 • Dikkat bozukluğu
 • Hastalık hastalığı (doktor doktor dolaşma, aksi söylenmesine rağmen bir hastalığı olduğuna inanma)
 • Bayılmalar (sıkıntı, üzüntüye bağlı bayılmalar)
 • Bağımlılık (alkol, esrar, sigara, ekstazi, kumar, reçeteli satılan ilaçlar)
 • Manik- depresif (bipolar) (uyumama, çok konuşma, sinirlilik, aşırı hareketlilik, çok para harcama)
 • Şizofreni (hayaller görme, sesler duyma, olmayan şeylere inanma,sinirlilik)
 • Sıkıntı bozukluğu (anksiyete bozukluğu)
 • Kişilik bozukluğu (borderline, narsisistik, çekingen, takıntılı, paranoid, histerik)
 • Cinsel bozukluklar
 • Yeme bozukluğu