RADYOLOJİ

Radyoloji X-ışınları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Otuz yıl öncesine kadar sadece röntgen cihazlarıyla verilebilen bu hizmet, artık çok çeşitli ve gelişmiş aletler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Radyolojinin tıbbın en hızlı ilerleyen dalı olduğu söylenebilir. Radyolojide kullanılan görüntüleme yöntemleri 8 temel alt grup altında incelenebilir.

  • Floroskopi
  • Anjiyografi
  • Mammografi
  • Ultrasonografi
  • Doppler Ultrasonografi
  • Bilgisayarlı Tomografi
  • Manyetik Rezonans Görüntüleme
  • Girişimsel Radyoloji

Özel Aliağa Tıp Merkezi, modern radyolojide kullanılan tüm yöntemleri kullanmaktadır.